Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Công nghiệp

Phát triển điện năng lượng mặt trời tại BRVT

Phát triển điện năng lượng mặt trời tại BRVT

Với mục tiêu phát triển điện năng lượng mặt trời, Nhà nước hiện đang triển khai các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lắp đặt và sử dụng điện năng lượng mặt...

Xem thêm