Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Dịch tả heo Châu Phi

Mua bán thịt heo: Vắng chợ, đông siêu thị

Mua bán thịt heo: Vắng chợ, đông siêu thị

Từ khi xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên cho đến nay, người tiêu dùng gần như tẩy chay thịt heo được bán ở chợ. Thay vào đó, họ cảm thấy tin tưởng và chuyển hẳn sang thói quen mua thịt heo...

Xem thêm