Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Giá nhà đất

Nhìn lại giá đất Bà Rịa Vũng Tàu quý 1-2019

Nhìn lại giá đất Bà Rịa Vũng Tàu quý 1-2019

Quý 1-2019 là thời điểm diễn ra cơn sốt đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhờ đó giá đất tại khu vực này tăng đến 36% (so với quý 4-2018). Đây là mức tăng được đánh giá là cao nhất trong số các tỉnh...

Xem thêm