Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Mua bán người

Nạn buôn bán người ở BR-VT diễn biến phức tạp

Nạn buôn bán người ở BR-VT diễn biến phức tạp

Từ năm 2017 cho đến nay, toàn tỉnh BR-VT ghi nhận có 5 trường hợp mua bán người diễn ra trên địa bàn. Riêng năm 2019, đã có 3 nạn nhân của tội phạm mua bán người ra nước ngoài được giải cứu trở về.

Xem thêm