Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2020 (Mới nhất)

Một trong những tội xâm phạm quyền sở hữu phổ biến nhất hiện nay đó chính là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một tội danh vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2020. Hãy cùng theo dõi nhé.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2020 là gì?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chính là một trong những loại tội phạm xâm phạm đến quyền sở hữu phổ biến nhất hiện nay. Theo như điều 174 của Bộ luật hình sự 2015 đã được sửa đổi và bổ sung 2017 có quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó là ”Người phạm tội sẽ sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác”...

Như vậy lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và chính là hành vi của người phạm tội dùng các thủ đoạn gian dối để chủ sở hữu, người quản lý tài sản đó có thể tin và giao tài sản để chiếm đoạt các tài sản đó.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cực kỳ nguy hiểm
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cực kỳ nguy hiểm

Các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Để có thể nhận biết được tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng ta có thể dựa trên những dấu hiệu pháp lý sau:

Về mặt khách quan

Xét về mặt khách quan thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thể hiện thông qua những điều sau:

+ Về hành vi

Các tội phạm có thể biểu hiện thông qua hành vi dùng những thủ đoạn gian dối để có thể chiếm đoạt được tài sản của người khác mà ngay tại thời điểm đó, nạn nhân cũng không hề biết được có hành vi gian dối.

Tội phạm dùng thủ đoạn gian dối đó chính là đưa ra các nguồn thông tin giả mạo, không đúng với sự thật và họ sẽ khiến cho những người bị lừa dối tin vào đó là sự thật và giao tài sản cho những người phạm tội. Việc đưa ra những nguồn thông tin giả có thể được thực hiện thông qua nhiều cách khác nhau chẳng hạn như thông qua lời nói, chữ viết, hình ảnh hay hành động... Hoặc sẽ kết hợp với nhiều cách thức hoàn toàn khác nhau.

Hiện nay những thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm sử dụng rất tinh vi. Chúng có thể thực hiện hành vi lừa đảo của mình trên các trang mạng xã hội hoặc các trang web. Sau khi đã chiếm đoạt được tài sản của người khác thì chúng sẽ lập tức cắt đứt mọi liên hệ đối với những người bị hại. Người phạm tội thường sẽ không cung cấp thông tin về họ hoặc cung cấp những nguồn thông tin sai và khiến cho nạn nhân không biết hoặc nếu như biết thì cũng chỉ là biết các thông tin không chính xác về tội phạm.

Một đặc điểm vô cùng nổi bật của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó là thủ đoạn gian dối của người phạm tội phải có trước hành vi chiếm đoạt. Bởi đây chính là một trong những nguyên nhân trực tiếp. Họ khiến cho người bị hại tin là thật và họ giao tài sản cho những người phạm tội. Đây cũng chính là một trong những điểm để cho bạn có thể phân biệt được đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tội phạm sử dụng các hình thức lừa đảo tinh vi
Tội phạm sử dụng các hình thức lừa đảo tinh vi

+ Về khách thể:

Khách thể sẽ bao gồm tội phạm xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác.

Về mặt chủ quan

+ Về khách thể:

Đây là hành vi mà người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích của nó là mong muốn chiếm đoạt được tài sản thuộc sở hữu của những người bị hại. Mục đích của sự chiếm đoạt tài sản của người phạm tội luôn phải được hình thành trước khi thực hiện các thủ đoạn về gian dối cũng như các hành vi chiếm đoạt về tài sản. Nếu như sau khi họ có được tài sản một cách hợp pháp và ngay thẳng thì mới có ý định đến chiếm đoạt tài sản. Đây không phải là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và cũng sẽ tùy vào những trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm khác như tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

+ Về chủ thể:

Chủ thể là những người trên 16 tuổi và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp
Người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp

Khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được sửa đổi và bổ sung tại Bộ luật hình sự 2017.

Tại điều 174 Bộ luật hình sự 2017 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

"Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  1. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
  2. Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
  3. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
  4. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  1. Có tổ chức;
  2. Có tính chất chuyên nghiệp;
  3. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
  4. Tái phạm nguy hiểm;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

1. Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

2. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

3. Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

4. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

5. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Trước kia sẽ áp dụng theo điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bộ luật hình sự năm 1999.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật

Tại điều 139 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã có các quy định

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

1. Có tổ chức;

2. Có tính chất chuyên nghiệp;

3. Tái phạm nguy hiểm;

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

5. Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

6. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

7. Gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

8. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

9. Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

10. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên.

11. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Như vậy theo điểm a, khoản 2, điều 1 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định “Sửa đổi cụm từ “năm trăm nghìn đồng” thành cụm từ “hai triệu đồng” tại khoản 1 các điều 139”.

Nếu như trong trường hợp xác định được hành vi tội phạm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bạn có thể khởi kiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tùy vào mức độ phạm tội thì người vi phạm sẽ bị xử phạt theo đúng với quy định của pháp luật.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoàn thành khi nào?

Cấu thành tội phạm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định như sau:

Về chủ thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chủ thể của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là những người đủ 16 tuổi trở lên. Đối với những người phạm tội rơi vào khoảng từ 14 đến 16 thì chỉ chịu các trách nhiệm về tội này khi một trong những trường hợp cụ thể dưới đây:

+ Hoạt động có tổ chức.

+ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang tính chất chuyên nghiệp.

+ Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng cho đến dưới 200.000.000 đồng.

+ Sử dụng các thủ đoạn xảo quyệt.

+ Cố ý trộm cắp tài sản từ 2.000.000 trở lên.

+ Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để có thể chiếm đoạt tài sản.

+ Lợi dụng các hoàn cảnh chiến tranh và tình trạng khẩn cấp để chiếm đoạt tài sản.

Đối với mặt khách thể của tội phạm chiếm đoạt tài sản

Cũng như các tội có tính chất chiếm đoạt khác nhưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ không xâm hại đến quan hệ nhân thân mà chỉ xâm phạm đến quan hệ sở hữu, đây cũng chính là một trong những điểm khác đối với các tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cướp giật về tài sản. Đặc điểm này sẽ được thể hiện trong cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà làm luật sẽ không quy định thiệt hại liên quan đến tính mạng, sức khỏe và là tình tiết định khung hình phạt.

Do đó nếu như sau đã chiếm đoạt được tài sản và người phạm tội bị đuổi bắt những có các hành vi về chống trả để tẩu thoát hay gây chết người hoặc gây ra những thương tích và những tổn hại cho sức khỏe của người khác thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội sẽ bị truy cứu về trách nhiệm hình sự.

 Tùy vào trường hợp cụ thể để truy cứu trách nhiệm hình sự
Tùy vào trường hợp cụ thể để truy cứu trách nhiệm hình sự

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hình thành về mặt khách quan

Bản chất của tội chiếm đoạt tài sản chính là chiếm đoạt nhưng chiếm đoạt thông qua thủ đoạn gian dối. Thủ đoạn gian dối này được thể hiện thông qua các hành vi cụ thể nhằm đánh lừa những chủ sở hữu hay những người quản lý về tài sản, không có thủ đoạn thuộc về các tư tưởng, suy nghĩ của người phạm tội và không được biểu hiện ra bên ngoài bằng hành vi.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hình thành về mặt chủ quan

Người phạm tội sẽ thực hiện những hành vi với lỗi cố ý. Họ có thể biết mọi hành vi của mình làm là sai trái nhưng vẫn có tình thực hiện làm cho người bị hại sẽ bị mất cảnh giác, sẽ tin tưởng vào người phạm tội và họ sẵn sàng tự nguyện giao hết tài sản cho người phạm tội.

Nạn nhân thường mất cảnh giác với các chiêu trò của tội phạm
Nạn nhân thường mất cảnh giác với các chiêu trò của tội phạm

Cần làm gì khi phát hiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng?

Hiện nay chúng ta đã quá quen thuộc đối với các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội hay các hình thức lừa đảo qua bưu điện. Những thủ đoạn lừa đảo rất đa dạng và ngày càng tinh vi hơn. Chẳng hạn như giả mạo cán bộ công an, tòa án, ngân hàng... để yêu cầu phía người dân chuyển tiền cho họ hoặc những đối tượng sẽ sử dụng các mã OTP, các ứng dụng có thể xâm nhập vào thông tin cá nhân của nạn nhân về thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Do đó nếu như người bị hại phát hiện ra dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện tố giác thì các cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm bắt buộc phải tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và thực hiện giải quyết kịp thời nhất cho người bị hại dựa trên những quy định của pháp luật.

Theo như quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì người bị hại sẽ nộp đơn trình báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại cơ quan công an, nơi vụ việc lừa đảo xảy ra. Người bị hại cũng có thể trình báo cơ quan công an ngay tại địa điểm mà bạn cư trú. Đồng thời trong quá trình gửi đơn bạn nên kèm theo các bằng chứng để chứng minh cho sự lừa đảo đã xảy ra. Bạn có thể sử dụng nội dung của các tin nhắn đã trao đổi, địa chỉ của trang web đối tượng lừa đảo, nội dung của cuộc nói chuyện.

Với việc làm này sẽ giúp cho cơ quan cảnh sát điều tra có thể nhanh chóng giải quyết bằng việc sử dụng các nghiệp vụ của mình và cơ quan công an sẽ tìm ra được những đối tượng lừa đảo để có thể xử lý.

Chiếm đoạt tài sản qua mạng đang diễn ra phổ biến
Chiếm đoạt tài sản qua mạng đang diễn ra phổ biến

Những điều cần biết để tránh bị lừa đảo qua mạng

Ngày nay sự phát triển vượt bậc của các hệ thống thông tin, điện tử đã khiến cho các tội phạm lợi dụng điều này để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi. Việc xác định những đối tượng phạm tội là điều vô cùng khó khăn đối với các cơ quan chức năng.

Do đó để tránh bị lừa đảo qua mạng thì mọi người dân cần phải chủ động có sự cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên mạng và thực hiện các biện pháp an toàn cho chính bản thân mình. Chẳng hạn như:

+ Cần phải sàng lọc các nguồn thông tin, kiểm tra kỹ càng những thông tin ở trên mạng internet trước khi bạn thực hiện mọi giao dịch điện tử. Cần loại bỏ được những nguồn thông tin không chính thống hay không có nguồn gốc.

+ Không chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân hay số điện thoại, số tài khoản của mình cho bất kỳ đối tượng lạ mà mình không quen biết. Đồng thời không được công khai danh tính của bản thân trực tiếp hay thông qua điện thoại, nhắn tin.

+ Thận trọng trong việc rà soát và kiểm tra thật kỹ những nguồn thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản tiền qua mạng.

+ Cần phải có các biện pháp bảo vệ tài khoản ngân hàng, tài khoản cá nhân của mình để có thể tránh bị những đối tượng lợi dụng hay chiếm đoạt.

+ Cần thận trọng đối với những thư điện tử không đúng đích danh, không được rõ ràng hoặc không có nguồn thông tin xác thực của người gửi. Đồng thời bạn phải thận trọng khi nhấp vào những đường link hay các ứng dụng không đáng tin cậy.

+ Thông thường các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng sẽ được thường xuyên cập nhật trên các trang mạng internet. Do đó bạn hãy cập nhập thường xuyên thông tin về những thủ đoạn mới của những người vi phạm để kịp thời có các biện pháp phòng tránh cho bản thân.

Cẩn thận với những nguồn thông tin không chính thống
Cẩn thận với những nguồn thông tin không chính thống

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ngày càng lộng hành nhiều và rất nhiều người đã bị rơi vào những chiêu trò lừa đảo này và bị mất khoản tiền, tài sản lớn. Do vậy chúng ta hãy nắm bắt thông tin thật kĩ về các chiêu trò này và chuẩn bị cho mình những cách thức phòng tránh kịp thời nhất.

Văn bản hướng dẫn tố cáo, trình báo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2020

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi thường xuyên xuất hiện và diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Nó dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho nạn nhân cũng như người thân của các nạn nhân đó. Những nạn nhân mà các tội phạm lừa đảo thường nhắm đến đó là những người cả tin và mong muốn có những cơ hội làm giàu hoặc do những nguyên nhân khách quan khác khiến cho nạn nhân tin tưởng và giao tiền hoặc tài sản cho tội phạm và khiến tội phạm bỏ trốn. Có nhiều trường hợp do quá tin người mà bất giác bị mất đi những khoản tiền vô cùng lớn. Điều này sẽ khiến cho gia đình tan vỡ, có nhiều người không đủ khả năng chi trả cho món nợ mà mình đx vay mượn để đưa cho bọn lừa đảo và thậm chí đã có trường hợp tử tử khi phát hiện ra sự thật.

Do đó nếu như bạn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì hãy đi trình báo hoặc tố cáo đến cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bạn chỉ còn cách hy vọng vào cơ quan thẩm quyền để bắt được những tên lừa đảo.

Cơ quan chức năng sẽ xác nhận nguồn tin báo tội phạm của các nạn nhân và tiến hành xác minh, thu thập những chứng cứ để phục vụ điều tra. Nếu như trường hợp đủ chứng cứ thì họ sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự và kết quả cuối cùng là đưa người phạm tội ra xét xử và bắt buộc người lừa đảo phải trả lại tài sản mà họ đã chiếm đoạt.

Những trước tiên để có thể tố cáo được tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người bị hại cần phải soạn các đơn tố cáo, đơn trình báo về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Đơn này phải đảm bảo đầy đủ về cả mặt nội dung và hình thức nhằm giúp cho cơ quan chức năng có thể tiếp nhận được nguồn thông tin báo tội phạm luôn và xử lí thủ tục nhanh chóng hơn. Dưới đây sẽ là mẫu đơn báo cáo, trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2020 mà bạn có thể tham khảo.


Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông/bà …)

Kính gửi: – Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận/huyện…

– Viện kiểm sát nhân dân quận/huyện …

Họ và tên: …Sinh ngày:…

Chứng minh nhân dân số: …

Ngày cấp: … Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Ông/bà: … Sinh ngày: …

Chứng minh nhân dân số: …

Ngày cấp: … Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Vì ông/bà … đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là … Sự việc cụ thể như sau:...

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định ông/bà … đã dùng thủ đoạn gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là …

Tôi cho rằng hành vi của ông/bà … có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” – Quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.”, thì phạm tội này.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, nay tôi viết đơn này tố cáo hành vi của ông/bà … Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết những yêu cầu sau đây:

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông/bà … về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Buộc ông/bà … phải trả lại số tiền cho tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- CMTND;

- Hình ảnh, tài liệu chứng minh chiếm đoạt;

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

…, ngày…tháng…năm…

ĐƠN TRÌNH BÁO

Kính gửi: – Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận/huyện

– Viện kiểm sát nhân dân quận/huyện

Tôi tên là: …Sinh ngày:…

Chứng minh nhân dân số: …

Ngày cấp:… Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Tôi làm đơn này xin trình báo với cơ quan công an vụ việc như sau:

Thứ nhất;…

Thứ hai;…

Từ những hành vi nêu trên, có thể khẳng định ông/bà…đã dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là…

Tôi cho rằng hành vi này của ông/bà …có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, tôi kính mong quý cơ quan có biện pháp ngăn chặn và và xử lý những hành vi của ông/bà…

Nay tôi viết đơn xin trình báo này mong quý cơ quan xem xét những vấn đề sau:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông/bà … về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

– Buộc ông/bà … phải trả lại số tiền cho tôi.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Tài liệu đính kèm (tương tự).

Xin chân thành cảm ơn!

Người trình báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin có liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Hy vọng sau bài viết này sẽ mang đến cho người đọc thông tin hữu ích nhất và hiểu hơn về hành vi phạm tội này.

Xem thêm: