Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Tác giả - Biên tập viên

Tuấn Anh

“Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo hoặc không là gì cả.” – Helen Keller

Tuấn Anh

“Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo hoặc không là gì cả.” – Helen Keller

BTV Huy Hoàng

Các bạn hãy tiếp tục làm đi và làm những gì mà các bạn cho là đúng. Nếu như có vấp phải sai lầm, các bạn hãy rút ra bài học cho mình, đừng nên vấp phải một sai lầm những hai lần.(Morita)

Hoàng Nguyên

Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! - Albert Einstein