Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Bản đồ quy hoạch xã Suối Nghệ Châu Đức (Mới nhất)

Xã Suối Nghệ được thành lập từ năm 1985 là một xã nông nghiệp của huyện Châu Đức. Thông tin bản đồ quy hoạch xã Suối Nghệ Châu Đức sẽ được chúng tôi giới thiệu thông qua bài viết dưới đây. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé.

Phạm vi lập bản đồ quy hoạch xã Suối Nghệ Châu Đức

Toàn bộ xã Suối Nghệ có tổng diện tích tự nhiên là 2485,23ha với dân số là 2753 hộ tương ứng với 11.777 khẩu. Đây là một xã nông nghiệp của huyện Châu Đức với 75% là phát triển nông nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm 20% và các ngành nghề khác chiếm 5%. Hiện nay xã Suối Nghệ đang hình thành khu công nghiệp Đô thị Châu Đức với tổng diện tích lên tới 1150ha.

Bản đồ quy hoạch Châu Đức thể hiện phạm vi, ranh giới của xã Suối nghệ được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp với xã Đá Bạc.

+ Phía Tây giáp với xã Láng Lớn.

+ Phía Nam giáp với xã Nghĩa Thành.

+ Phía Bắc giáp với xã Bình Ba.

Đơn vị hành chính của xã Suối Nghệ bao gồm có 5 thôn. Đó là thôn Mỹ Đức, thôn Gia An, thôn Hữu Phước, thôn Suối Nghệ và thôn Trung Sơn.

Bản đồ quy hoạch xã Suối Nghệ Châu Đức
Bản đồ quy hoạch xã Suối Nghệ Châu Đức

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và xây dựng tại xã Suối Nghệ huyện Châu Đức

Hiện nay tại xã Suối Nghệ thì ngành nông nghiệp vẫn chiếm phân khúc lớn. Do đó ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng các chủ trương phát triển và quy hoạch ngành công nghiệp, xây dựng tại địa phương này. Nhằm hướng đến sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao đời sống của người dân ở khu vực.

Thông tin quy hoạch các ngành công nghiệp được triển khai như sau:

+ Phát triển các khu công nghiệp tập trung hay những cụm công nghiệp có quy mô vừa và lớn trên địa bàn của xã. Ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp với tỷ lệ khoa học kỹ thuật cao và những ngành có sức cạnh tranh lớn.

+ Tận dụng sự tác động ảnh hưởng tích cực từ sự phát triển mạnh mẽ nhưng cơ sở công nghiệp lớn do trung ương hay các đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước trên địa bàn của xã, của huyện và của tỉnh... Tập trung phát triển những ngành công nghiệp được xem là cơ sở vệ tinh cho những nhà máy hay các khu công nghiệp lớn.

+ Gắn sự phát triển công nghiệp với những nguồn nguyên liệu và chú trọng đến sự thu hút các nhà đầu tư, phát triển những ngành công nghiệp chế biến, các ngành sản xuất vật liệu xây dựng...

+ Chú trọng vào sự phát triển những ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn. Quan tâm hơn đến các cơ sở sản xuất công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ.

+ Nhằm nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và chú trọng tập trung đào tạo nguồn lực nhằm cung cấp lao động cho sự phát triển của công nghiệp.

Quy hoạch các ngành công nghiệp tại xã Suối Nghệ
Quy hoạch các ngành công nghiệp tại xã Suối Nghệ

Quy hoạch xây dựng tại xã Suối Nghệ huyện Châu Đức

Xã Suối Nghệ huyện Châu Đức đang đẩy mạnh thực hiện các chương trình và các dự án đầu tư nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị và quản lý về chất lượng của công trình. Mục đích sẽ kết hợp chặt chẽ về việc cải tạo đô thị cũ và xây dựng khu đô thị mới.

Tập trung phát triển về đô thị trong mối quan hệ giúp gắn bó với những vùng dân cư của nông thôn. Đồng thời sẽ sử dụng một cách hợp lý và phát huy được hiệu quả của những công trình xây dựng với kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội nhằm tôn tạo những cảnh quan của thiên nhiên và góp phần vào việc phát triển hệ thống môi trường sinh thái.

Tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng nông thôn mới, cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng tốt hơn nhằm tạo ra những tiền để giúp phát triển nền kinh tế và xã hội tại nông thôn.

Quy hoạch về phát triển thương mại – dịch vụ xã Suối Nghệ huyện Châu Đức

Thương mại – dịch vụ tại xã Suối Nghệ là những ngành nghề chiếm 20% giá trị kinh tế của xã. Do đó việc phát triển các ngành thương mại dịch vụ trong giai đoạn tới là điều cần thiết. Cần phải đặt chúng trong một mối quan hệ đa phương và mở rộng giao thương với những khu vực phát triển sôi động xung quanh.

Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển thương mại nội địa và không ngừng phát triển thị trường đối với những vùng lân cận và sang nước ngoài. Tập trung vào việc thúc đẩy thương mại xuất khẩu và đặc biệt là thương mại xuất khẩu về hàng hóa nông sản và những sản phẩm công nghiệp.

Quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ
Quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ

Trên đây là những thông tin về bản đồ quy hoạch xã Suối Nghệ Châu Đức mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với các bạn. Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bản đồ quy hoạch của xã khác trong huyện để có thể nắm được rõ tình hình phát triển của huyện, của tỉnh hơn nữa nhé.

Xem thêm: