Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Những bất cập trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hiện nay

Vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hiện nay đang thể hiện những bất cập, chưa phù hợp với tình hình chung. Vì vậy, khiến cho việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa phát huy hết được những hiệu quả của nó như kỳ vọng. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn đọc những bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Để hiểu về những bất cập trong việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì trước tiên cần phải hiểu được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì. Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 có đề cập “quy hoạch đất sử dụng là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.”.

Quy hoạch sử dụng đất nhằm ổn định đời sống của người dân
Quy hoạch sử dụng đất nhằm ổn định đời sống của người dân

Như vậy có thể thấy được rằng, việc quy hoạch sử dụng đất lấy đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội chung làm trọng tâm. Từ đó, mang đến lợi ích cho cả công cộng đồng và xã hội. Tùy thuộc vào từng địa phương khác nhau ma có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sao cho phù hợp nhất.

Quy hoạch đất đai chính là phương pháp hiệu quả nhất nhằm tổ chức và sử dụng quỹ đất phù hợp. Việc quy hoạch đất có thể hạn chế được tình trạng chồng chéo mục đích sử dụng đất trên một mảnh mảnh đất. Cùng với đó là tránh tình trạng để đất trống, lãng phí tài nguyên đất cũng như sử dụng đất sai mục đích, trái pháp luật.

Những bất cập trong việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay

Như đã chia sẻ ở trên, việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đi đến mục tiêu cuối cùng đó là đảm bảo chất lượng đời sống cho người dân cũng như phát triển kinh tế- xã hội từng địa phương được hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trên thực đế, vấn đề quy hoạch, kế hoạch đất hiện nay lại đang phát sinh một số bất cập. Dưới đây là những bất cập từ quy hoạch, kế hoạch đất trong những năm gần đây.

Mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bất cập thể hiện rõ nét nhất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó là sự mâu thuẫn và chống chéo trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng. Theo lý thuyết việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến từng thửa và phải được đồng bộ từ cấp trung ương đến cấp địa phương. Thế nhưng trên thực tế, với điều kiện của cấp xã hiện nay thì việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là bất khả thi.

Chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hơn nữa, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất còn bị chồng chéo và mâu thuẫn với các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng. Có quá nhiều quy hoạch, kế hoạch đất đã được phê duyệt nhưng những kế hoạch này lại chồng chéo mục đích sử dụng đất lên nhau. Chính vì vậy mà làm giảm đi hiệu suất sử dụng đất cũng như hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tình trạng quy hoạch treo xảy ra nhiều

Do các công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn những điểm chưa hợp lý, chính vì vậy khi đưa vào ứng dụng trong thực tế đã phát sinh ra nhiều bất cập. Từ đó dẫn đến tình trạng lãng phí đất đai cũng như tình trạng quy hoạch treo.

Tình trạng quy hoạch treo xảy ra chủ yếu do việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã không tuân thủ đầy đủ theo các nguyên tắc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất. Từ đó phát sinh những vấn đề bất cập, gây lãng phí tài nguyên đất.

Tiêu cực trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Có rất nhiều phản ánh về tình trạng một số dự án được phê duyệt sử dụng đất rất nhanh nhưng trên thực tế đó lại là một hành động trá hình cho việc giữ chỗ đất. Trong khi đó, có rất nhiều dự án cấp thiết và cần thiết cho đời sống cũng như sự phát triển của người dân, xã hội nhưng lại phải nằm chờ.

Chính điều này đã dẫn tình trạng người dân thường xuyên nhắc đến việc tham ô, tham nhũng khi nói về vấn đề đất đai. Trong cái nhìn của quần chúng, việc khiếu kiện về quyền sử dụng đất đã không còn là điều xa lạ.

Phát sinh nhiều tiêu cực trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Phát sinh nhiều tiêu cực trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bên cạnh đó, có những dự án mà chính quyền địa phương đã tích cực đôn đốc, thuyết phục và hỗ trợ người dân để giải phóng mặt bằng. Thế nhưng sau khi mặt bằng được giải phóng thì các công trình lại không triển khai.

Như vậy, có thể thấy được rằng, những bất cập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay là không hề nhỏ. Cần phải có những điều chỉnh cho hợp lý và các cơ quan chức năng liên quan cần phải phối hợp với nhau để sử dụng tài nguyên đất hiệu quả nhất cũng như đảm bảo được quyền lợi cho người dân.

Xem thêm: