Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Lời khuyên

Xem bản đồ quy hoạch Thành phố Vũng Tàu 2020

Xem bản đồ quy hoạch Thành phố Vũng Tàu 2020

Thành phố Vũng Tàu đang ngày càng có những bước phát triển mới vượt bậc. Gần đây, thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035. Dưới đây...

Xem thêm