Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Chấm dứt phát triển khu du lịch sinh thái Bình An tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản chấm dứt hoạt động triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Bình An. Với những thiếu sót và sai phạm của mình mà dự án tọa lạc tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ này đã bị ngưng toàn bộ kế hoạch phát triển dự án.

Khu du lịch sinh thái Bình An bị dừng hoạt động vì nhiều sai phạm

Khi lệnh được ban, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng liên quan (Sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Đất Đỏ) phối hợp với các cơ quan tiến hành rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. UBND huyện Đất Đỏ cũng đã thực hiện thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án và công bố kế hoạch quy hoạch khu đất sau khi chấm dứt hoạt động của dự án Khu du lịch sinh thái Bình An cho người dân trong vùng.

Chấm dứt phát triển khu du lịch sinh thái Bình An tại Bà Rịa - Vũng Tàu 1

Khu du lịch sinh thái Bình An bị dừng hoạt động

Theo thông tin, dự án Khu du lịch sinh thái Bình An của chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Thiên Ân đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2007. Đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2009.

Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy cho đến tận thời điểm bây giờ, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo pháp luật để tiến hành khởi công xây dựng và phát triển dự án. Đi kèm với đó là việc dự án bị Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét chấm dứt hoạt động vì có nhiều sai phạm liên quan đến tài chính, đất đai, môi trường,…

Khu du lịch sinh thái Bình An có nhiều vấn đề bất cập

Ngày 18/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành có liên quan và Tổ chuyên viên đã tiến hành làm việc với nhà đầu tư dự án này. Trong cuộc họp, các thành viên đã thống nhất việc chấm dứt hoạt động dự án.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đưa ra một lời đề nghị nếu nhà đầu tư có nguyện vọng mong muốn tiếp tục thực hiện dự án. Đó là thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án, đưa ra các khó khăn trong quá trình thực hiện, cam kết tiến độ thực hiện cũng như cung cấp tài liệu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư về tiềm năng để triển khai và phát triển dự án. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã không thực hiện báo cáo này cho đến thời điểm bây giờ.

Chấm dứt phát triển khu du lịch sinh thái Bình An tại Bà Rịa - Vũng Tàu 2

Khu du lịch của nhà đầu tư Công ty TNHH Thương mại Thiên Ân có nhiều bất cập, sai phạm

Điều tra rộng hơn, các cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại Thiên Ân còn nợ tiền thuê đất là 151.188.800vnd từ năm 2013 đến nay.

Rõ ràng với những thông tin trên, dự án này không thể triển khai hoàn toàn thuộc trách nhiệm của chính nhà đầu tư. Chính vì vậy, sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc chấm dứt hoạt động của dự án này.

Với những sai phạm trong quy định xây dựng cũng như tiềm lực tài chính không đảm bảo của chủ đầu tư, việc chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Bình An hoàn toàn đúng đắn và phù hợp.

Xem thêm: