Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Kathy Trang

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (Luật mới nhất)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (Luật mới nhất)

Kế hoạch sử dụng đất là những hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phân bổ đất đai một cách hợp lý và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất. Để có thể nắm bắt thông tin kỹ hơn về kế hoạch sử...

Xem thêm
Đất quy hoạch treo là gì? Những vấn đề liên quan

Đất quy hoạch treo là gì? Những vấn đề liên quan

Đất quy hoạch treo là một trong những vấn đề tồn tại nhiều nguyên nhân và xuất hiện trong nhiều năm. Nó mang đến cho người dân nhiều nỗi lo lắng và hậu quả khó lường. Để tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề...

Xem thêm