Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Tầm nhìn và phát triển quy hoạch đô thị biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Với những tiềm năng trong phát triển kinh tế biển, Bà Rịa - Vũng Tàu cần có giải pháp quy hoạch tài nguyên biển hợp lý để vừa bảo vệ môi trường vừa tạo ra cơ hội thu hút đầu tư mạnh mẽ. Hiện nay, mục tiêu mà Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến là quy hoạch và xây dựng đô thị ven biển vừa đảm bảo sự phát triển bền vững vừa tạo dựng bản sắc riêng của địa phương.

Tầm nhìn quy hoạch đô thị biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định chiếc lược với 5 mũi nhọn kinh tế tập trung bao gồm: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, đầu tư kinh tế biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế chung của địa phương.

Tầm nhìn và phát triển quy hoạch đô thị biển Bà Rịa - Vũng Tàu 1

Kinh tế biển sẽ đem lại cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong suốt thời gian gần đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã luôn kiên trì với mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, từ chối các dự án hàng tỷ USD nếu như dự án không đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường. Trên cơ sở về điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển kinh tế, hiện trạng địa phương, quy hoạch vùng, quy hoạch chung của từng đô thị, dự án quy hoạch đô thị ven biển đã được tỉnh nghiên cứu đầy đủ và tổng thể.

Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - ông Mai Trung Hưng cho biết, việc khai thác không gian, quỹ đất đai tiếp cận biển đang được quan tâm nhưng vẫn cần nhiều nỗ lực, nhiều vấn đề cần rà soát, đặc biệt là chú trọng đến vấn đề môi trường để tránh làm ảnh hưởng đến quỹ đất, quy hoạch các đô thị ven biển của tỉnh.

Phát triển quy hoạch đô thị biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam - Ông Trần Ngọc Chính phát biểu, để Bà Rịa Vũng Tàu phát triển mạnh về biển thì vấn đề quy hoạch đô thị biển cần được lên kế hoạch chi tiết và cẩn trọng.

Ngoài ra, việc quy hoạch cũng cần gắn với yêu cầu quản lý quy hoạch và phát triển các đô thị biển phù hợp với yêu cầu kinh tế đất nước. Hiện nay có rất nhiều các công trình kiến trúc ven biển với tiềm lực phát triển mạnh mẽ mang đến diện mạo mới cho hình ảnh đô thị biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tầm nhìn và phát triển quy hoạch đô thị biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2

Quy hoạch thiếu đồng bộ các công trình đô thị biển là vấn đề mà tỉnh cần khắc phục

Các chuyên gia cũng nhận định, mỗi đô thị ven biển tại tỉnh cần có chiến lược phát triển riêng. Không nhất thiết phải phát triển đô thị biển bằng lĩnh vực du lịch, có rất nhiều chức năng chủ đạo khác của tỉnh với nhiều tiềm năng đòi hỏi sự đầu tư của tỉnh để tạo nên mạng lưới đô thị biển đa dạng. Muốn nền kinh tế bền vững, đòi hỏi phải có một chiến lược dài hạn trong việc phát triển đô thị biển tại Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay là một trong những địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển nhất nhì cả nước. Đó là lý do mà việc phát triển đô thị biển mang đậm màu sắc riêng biệt gắn liền với việc bảo vệ môi trường là cực kỳ cần thiết trong thời gian sắp tới.

Xem thêm: