Bariavungtaucity  - Bản tin hàng ngày

Pháp luật

Gây tai nạn rồi bỏ trốn bị xử lý như thế nào?

Gây tai nạn rồi bỏ trốn bị xử lý như thế nào?

Thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện sau khi gây tai nạn thì bỏ trốn khiến dư luận xôn xao. Xét về mặt đạo đức, đây là hành vi vô nhân đạo. Xét về mặt pháp luật,...

Xem thêm